Hey leuk om te zien, een ooievaarsnest waar we de jongen kunnen zien. Dat was het eerste gedacht toen ik het ooievaarsnest zag. En dan nog 3 jongen, super om dit te kunnen vastleggen op foto. Leuk om mee te maken hoe de kuikens reageren op de volwassen ooievaar. Bek open in de hoop om wat voeding te mogen ontvangen.

Ietjes later bleek dat er zelfs een 4dejong was.

Niets aan de hand toch, gewoon even uit het nest gevallen en de volwassen ooievaar pikt deze op om terug te plaatsen in het nest.

Was wel ietsje kleiner volgens mij dan de rest, maar zag er verder nog springlevend uit. Mooi oudermoment toch?

Pootjes open om op de juiste manier te landen in het nest.
Alles komt goed, kuiken terug bij de rest en klaar voor de volgende stap.
Raar, het kuiken wordt niet in het nest gezet.
Toen werd het allemaal duidelijk, de kindermoord is gestart. Om welke reden, is mij alsnog onduidelijk.

Kansloos werd het jong van de in het rond gesmeten en telkens opnieuw gepakt, eerst bij de hals , dan bij de kop.

Soms liet hij/zij het jong vallen buiten het nest om terug op te pikken. 

Maar het gruwelijkste moest er nog aankomen, ik heb dit niet kunnen vastleggen op foto. Maar op het einde van deze tekst is er een link naar een filmpje dat ik heb op Youtube heb gevonden en die duidelijk laat zien wat er verder met het jong gebeurd.
Het resultaat heb ik wel op foto vastgelegd.

Dood gepikt door eigen ouder, “Hoe hard kan de natuur zijn”
Gruwelijk en onbegrijpelijk voor ons. Maar waarom doen ze dat nu.

Ik heb verschillende artikels daarover teruggevonden en het komt er altijd op neer dat het kuiken geen overlevingskansen had. Het was waarschijnlijk de zwakste van de vier of het toonde een afwijkend gedrag, dat niet herkenbaar was door de ouder. Dan aanziet ze het kuiken niet meer als haar jong, maar een voorwerp dat niet past in het nest.

Nog een factor is dat er zelden nesten met meer dan 3 kuikens worden grootgebracht. Voor de ooievaars is dat blijkbaar het maximum aantal dat ze kunnen/willen grootbrengen.

Meestal dient het dode kuiken als voer voor de aanwezige  ooievaars. Op zich is dat niet verwonderlijk omdat ooievaars aaseters zijn. Soms wordt het kuiken gewoon uit het nest geworpen. Hier is het kuiken gewoon in de nest blijven liggen. Jammer en hoe gruwelijk het ook is, maar de andere kuikens kunnen er maar beter van worden.

Dit filmpje dat ik heb terug gevonden op Youtube 

Dat laat duidelijk zien wat ik hier heb beschreven. Let op voor de beelden, duidelijk niet voor gevoelige kijkers

Luc Van Brussel
Voorzitter NNG


Door admin