Woensdag 27 februari 19 uur.

De deuren gaan open. Ik ben een heel klein beetje zenuwachtig , want wat gaat er gebeuren en hoeveel personen gaan er effectief aanwezig ziin.

Start van de presentatie, de zaal is mooi gevuld. De presentatie was vlug voorbij, meer tijd was er ook niet nodig om iedereen te overtuigen. Ik denk zelfs dat de meeste al zeker waren van hun aansluiting als lid.

Maar dat het zo’n succes zou worden, dat doet mij veel plezier. 

Helaas moeten we voorlopig ook personen teleurstellen, omdat het ledenaantal beperkt was tot 25 leden.Voor de info avond waren er 34 personen die lid wilden worden. Dus 9 reserveleden op de lijst.

Er zijn er die hebben afgehaakt en niet naar de info- en startavond zijn gekomen zonder te verwittigen.

Deze zijn dan vervangen door de reserve leden . En normaal gezien ging het aantal reserveleden dalen,dacht ik. 

Niets is minder waar, na deze avond zijn er nu 25 effectieve leden en 11 reserveleden.

Teveel overtuigingskracht van mij of spreekt het concept iedereen wel aan?

Groetjes
Van Brussel Luc
Bezieler en oprichter

Door admin